Ogni 2° sabato del mese – Mercatino hobbisti

Ogni 2° sabato del mese - Mercatino hobbistica